ELIBERAREA CERTIFICATULUI MEDICAL CONSTATATOR AL NASTERII
Inregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civila

Termenul de declarare al copilului este de 30 zile de la data nasterii, la Casa Casatoriilor Constanta, din strada Mihai Eminescu, Nr. 10.

Program: Luni - Vineri intre orele 08.00 – 16.30.

Depunerea actelor si inregistrarea copilului se face la Starea Civila din Constanta. Inregistrarea nasterii dupa termenul de 30 de zile se face la cererea scrisa a declarantului adresata primariei pe raza careia s-a produs nasterea, cu aprobarea primarului si cu avizul Directiei Publice Judetene pentru Evidenta Persoanelor. Aceasta procedura are termen de 90 zile de la data depunerii cererii.

Pentru cei necasatoriti - pentru declararea copilului pe numele tatalui, partenerii se vor prezenta impreuna la Casa Casatoriilor cu urmatoarele documente in original si in copie:

certificatele de nastere ale ambilor parinti;

ambele buletine;

certificatul constatator medical al copilului dobandit in spitalul Euromaterna;

Pentru cei casatoriti, dar cu nume de familie diferite - pentru declararea copilului pe numele tatalui, partenerii se vor prezenta impreuna la Casa Casatoriilor cu urmatoarele documente in original si in copie:

certificatele de nastere ale ambilor parinti;

ambele buletine;

certificatul constatator medical al copilului dobandit in spitalul Euromaterna;

Acte necesare pentru constatatorul nasterii:

Buletinele (cartile) de identitate ale parintilor copilului (neexpirate);

Certificatul de casatorie al parintilor;

Certificatul de nastere al mamei, in cazul in care parintii nu sunt casatoriti -(situatie in care copilul va primi constatator de nastere cu numele mamei).

Acte necesare la Starea Civila:

Buletinele (cartile) de identitate ale parintilor copilului (neexpirate);

Certificatul de casatorie al parintilor;

Livretul de familie, pentru acele cupluri carora le-a fost inmanat

Certificatul constatator al nou nascutului ( eliberat in maternitate).

Certificatul de nastere al mamei, in cazul in care parintii nu sunt casatoriti.