GRIJA PENTRU MEDIU

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului "SPITAL PRIVAT OBSTRETICA GINECOLOGIE EUROMATERNA" este reglementata prin Autorizatia de Mediu nr. 166 din 08.05.2012, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului, Constanta.

In vederea conformarii cu actul de reglementare, precum si cu legislatia de mediu in vigoare, Euromaterna acorda o deosebita atentie protectiei mediului, investindu-se in dotari si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor, astfel incat impactul generat sa fie minim.

Protectia solului este asigurata prin platforme betonate, alei de acces si locuri de parcare amenajate. Pentru indepartarea eventualelor pete de produs petrolier de la mijloacele de transport se utilizeaza material absorbant biodegradabil. Apele pluviale provenite din parcare sunt colectate prin rigola perimetrala si dirijate catre sistemul centralizat de canalizare RAJA SA.

De asemenea, se asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor generate in spatii special amenajate si sunt incheiate contracte cu operatori autorizati, in vederea predarii acestor deseuri cu scopul eliminarii sau valorificarii lor. Deseurile spitalicesti, specifice activitatii desfasurate, sunt colectate si depozitate temporar in spatiu inchis, impermeabilizat si cu acces restrictionat, in cutii de colectare si saci PVC de unica folosinta, in vederea transportarii si eliminarii prin firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului 219/2002. Evidenta gestiunii deseurilor se tine lunar, in conformitate cu HG 856/2002 si se raporteaza anual la APM Constanta.

Totodata, se efectueaza colectarea apelor uzate tehnologice care sunt descarcate in reteaua centralizata de canalizare, iar in vederea incadrarii in limitele prevazute de NTPA 002/2005, apele uzate se monitorizeaza semestrial prin efectuarea de buletine de analiza care sunt inaintate autoritatii de mediu.

In vederea imbunatatiri continue a activitatii desfasurate din perspectiva protectiei mediului si in scopul utilizarii durabile si eficiente a resurselor, S.C. EUROMATERNA S.A. si-a stabilit urmatoarele obiective de mediu:

Respectarea si conformarea permanenta cu actul de reglementare, cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile, referitoare la aspectele de mediu;

Reducerea consumului de resurse si a deseurilor generate din activitatile desfasurate;

Constientizarea si instruirea personalului cu privire la masurile de protectie a mediului si a principiilor dezvoltarii durabile in cadrul activitatilor desfasurate;

Aplicarea principiului controlului si motivarea responsabilitatii la nivelul intregii organizatii si la nivelul fiecarui salariat, privind necesitatea protejarii mediului.

In fiecare an, Spitalul Privat Euromaterna investeste in masuri menite sa creasca gradul de protectie a mediului si, de asemenea, care sa confere un aspect peisagistic cat mai atragator.

Vizualizati autorizatia de mediu aici.