Va invitam alaturi de noi
Abonati-va la newsletter
PLAN DE MANAGEMENT
SPITAL PRIVAT EUROMATERNA 2016-2019

1. Scop

Eficientizarea activităţii spitalului şi creşterea calităţii actului medical.

Obtinerea satisfactiei pacientilor / apartinatorilor, perfectionarea continua a personalului.

2. Obiective propuse

 • Obiectivul fundamental al strategiei este cresterea continua a calitatii actului medical acordat in cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura imbunatatirea calitatii vietii pacientilor si famiilor acestora, cresterea gradului de satisfactie pacientilor si a personalului medico - sanitar angajat.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea unde este cazul a unui număr de servicii medicale conform structurii spitalului şi asigurarea calităţii serviciilor furnizate.
 • Actualizarea continuă a nivelului de pregătire a personalului şi atragerea de noi specialişti.
 • Extinderea capacitatii hoteliere, administrative şi a dotării spitalului

In vederea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta asumati prin Planul strategic a fost elaborate prezentul Plan managerial.

In vederea realizarii obiectivelor propuse vom indica pentru fiecare obiectiv termene de finalizare, responsabilii si indicatori de evaluare.

2.1. Obiective si plan de actiune pe termen scurt

2.1.1. Evaluarea personalului medical si non medical

Termen finalizare: trim. I 2016

Responsabil: Sef RUNOS

Indicator evaluare: procent personal medical evaluat

2.1.2. Implementarea procedurilor (ghidurilor de buna practica) si protocoalele medicale si monitorizarea aplicarii lor (conform standardelor)

Termen finalizare: 31.12.2016

Responsabil: Director Medical

Indicator evaluare: numar ghiduri / proceduri implementat

2.1.3. Supraveghere, limitare si prevenire a IAAM

Termen de finalizare: 2016

Responsabil: departament SPLIAAM, medicii coordonatori, asistentele sefe

Indicatori: incidenta infectiilor nosocomiale (nr. infectii nosocomiale/ nr. pacienti externati)

2.1.4.Masurarea gradului de satisfactie al pacientului si propuneri de imbunatatire a activitatii medicale si non medicale rezultate in urma prelucrarii chestionarelor;

Termen finalizare: 30.06.2016

Responsabil: department marketing

Indicator evaluare: procentul de chestionare primite din total chestionare transmise

2.1.5. Revizuirea regulamentului de ordine interioara si monitorizarea aplicarii lui;

Termen finalizare: 30.06.2016

Responsabil: Sef RUNOS

Indicator evaluare: numar articole revizuite/ noi

2.1.6. Revizuirea fiselor de post

Termen finalizare: 30.06.2016

Responsabil: Sef RUNOS

Indicator evaluare: procent fise post revizuite

2.2. Obiective si plan de actiune pe termen mediu

2.2.1. Reacreditarea spitalului de catre ANMCS

Termen finalizare: trimestrul IV 2017

Responsabil: Manager, RMC

Indicator evaluare: gradul de acreditare obtinut

2.2.2. Instruirea permanenta a personalului medical – instruire externa si interna

Termen finalizare: permament

Responsabil: Sef RUNOS + Sefi sectii

Indicator evaluare: procent personal instruit

2.2.3. Promovarea serviciilor de sanatate si colaborarea cu medicii de familie

Termen de finalizare: permanent

Responsabil: reprezentant marketing

Indicator de evaluare: numar de participanti la sesiuni stiintifice, conferinte si mese rotunde

2.3. Obiective si plan de actiune pe termen lung

2.3.1. Dezvoltarea spitalului din punct de vedere al gamei de servicii si/ sau activitati ce pot fi derulate in spital

Termen de finalizare: 2019

Responsabil: Director General, Consiliul Medical

Indicator de evaluare: numar consultatii de specialitate in ambulator

2.3.2. Extinderea capacitatii hoteliere, administrative si a dotarii spitalului

Termen de finalizare:2018 - 2019

Responsabil: Director General, Consiliul Medical

Indicator de evaluare: numar pacienti satisfacuti de conditiile hoteliere din total pacienti in unitate de timp

3. Rezultate asteptate

Realizarea celor propuse prin prezentul plan a preciem ca va duce la urmatoarele rezultate:

 • Cresterea calitatii actului medical si standardizarea acestuia
 • Diversificarea serviciilor spitalicesti si ambulatorii;
 • Cresterea satisfactiei pacientilor
 • Imbunatatirea conditiilor hoteliere pentru pacienti si a celor de munca pentru personalul spitalului;
 • Cresterea adresabilitatii pacientilor;
 • Realizarea conditiilor legale de functionare si reacreditarea spitalului;
 • Cresterea perfomantelor profesionale ale personalului;
 • Recunoastere locala, regionala si nationala a calitatii serviciilor medicale furnizate pacientilor.
 • Indeplinirea standardelor de acreditare conform Ordin nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

4. Evaluarea indicatorilor ofera o comparatie a situatiei compartimentelor fata de anumite standarde, astfel incat aceasta sa poata fi evaluata pe baza unor criterii obiective

Numarul de protocoale de practica medicala si a procedurilor de practica pentru asistentii medicali adoptate si implementate cat si analiza imbunatatirii actului medical se vor analiza in sedintele trimestriale de la nivelul spitalului.

Cresterea calitatii actului medical se va analiza trimestrial prin analiza chestionarelor de satisfactie a pacientilor/apartinatorilor si implementarea proprunerilor acestora.

Prezentul plan strategic va fi analizat semestrial in sedintele Consiliului de Administratie prin analiza indicatorilor de management al resurselor umane de utilizarea serviciilor, indicatorilor economico-financiari, de calitate in vederea constatarii stadiului de indeplinire al obiectivelor sau ori de cate ori apar situatii care impun reactualizarea acestuia.

Presedinte CA – Director General

Dr. Rusa Ion Marius