TITLUL PROIECTULUI: „SPITALUL PRIVAT EUROMATERNA – CREȘTEM ÎMPREUNĂ!”

DENUMIRE BENEFICIAR: SC EUROMATERNA SA


TITLUL PROIECTULUI: „SPITALUL PRIVAT EUROMATERNA – CREȘTEM ÎMPREUNĂ!”, SMIS 111935

Proiectul „SPITALUL PRIVAT EUROMATERNA – CREȘTEM ÎMPREUNĂ!”, cod SMIS 111935 este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” si valoarea totală de 2.642.323,04 lei, din care valoarea Asistentei Financiare Nerambursabile este de 1.616.751,52 lei.


Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.


Viziunea SC EUROMATERNA SA constă în calitatea actului medical care nu este o componentă exclusiv datorată doctorului ginecolog care urmărește evoluția sarcinii! Ține de un cumul de factori printre care aparatura medicală folosită în actul nașterii, confortul psihic al pacientei după naștere, dotarea interioară a spitalului, intimitatea generată de folosirea unei rezerve de spital ce nu ar putea fi comparată cu saloanele comune din spitalele de stat, dedicarea cadrelor medicale către bunăstarea pacientei. Aceste premise sunt cele mai importante și genereaza succesul actului medical de obstetrică-ginecologie al Spitalului Privat Euromaterna.


Misiunea SC EUROMATERNA SA: Euromaterna nu este spitalul celor bogați, fapt dovedit prin facilitățile financiare pe care căutăm să le oferim pacientelor noastre! Este spitalul tuturor femeilor care doresc un act medical civilizat, confidențial, complet și încununat de succes, datorat atât aparaturii performante, cât și echipei medicale! Iar acest lucru se va întampla datorită faptului că Euromaterna dă siguranță vieții!


Obiectivele proiectului:


Îmbunătățirea competitivității SC EUROMATERNA SA prin extinderea capacității avansate de prestare a serviciilor medicale, asistență spitalicească privată, cu echipamente înalt tehnologizate, de ultimă generație, pentru asigurarea actului medical la standarde europene de calitate.

OS 1: Creşterea volumului de servicii medicale prestate după finalizarea implementării proiectului faţă de anul 2016, prin achiziţia de active corporale cât şi active necorporale până în luna 12 de implementare a proiectului de finanţare.

OS 2: Creşterea cu 1 a numărului de angajaţi ai Clinicii private Euromaterna, din categorii defavorizate, până în luna 12 de implementare a proiectului de finanţare.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: este de la data: 15.01.2015 pana la data 30.04.2019.


Prin implementarea proiectului, SC EUROMATERNA SA se va diferenția de ceilalți competitori de pe piață, în primul rând prin calitatea serviciilor medicale realizate prin metode moderne și inovative de către medici cu experiență.


Datele de contactLILIANA ACIUBOTĂRIȚEI, 0733443835, office@euromaterna.ro

Persoana de contact: LILIANA ACIUBOTĂRIȚEI