Va invitam alaturi de noi
Abonati-va la newsletter
PLAN MANAGERIAL
2013-2017

In vederea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta asumati prin planul strategic, a fost elaborat prezentul plan managerial. In vederea realizarii obiectivelor propuse vom indica pentru fiecare obiectiv termene de finalizare, responsabilii si indicatori de evaluare.

Obiective si plan de actiune pe termen mediu (1-3 ani)

Crearea unui centru de depistare precoce a cancerului genito-mamar

Termen finalizare: 31.12.2014
Responsabil: Director medical
Indicator evaluare: Realizarea cu incadrarea in termen, realizarea cu incadrarea in costuri

Cresterea cu 15% a numarului de pacienti din judet (din afara Municipiului Constanta)

Termen finalizare: 31.12.2013
Responsabil: Director medical
Indicator evaluare: Numar pacienti din afara judetului pe 2012 / Numar pacienti din afara judetului pe 2011

Actiuni vizand prevenirea aparitiei cancerului de col uterin prin vaccinare

Termen finalizare: 31.12.2014
Responsabil: Dr. Dantes Florian
Indicator evaluare: Numarul de actiuni specifice

Crearea unui centru de medicina perineonatala

Termen finalizare: 31.12.2013
Responsabil: Director medical
Indicator evaluare: Realizarea cu incadrarea in termen, realizarea cu incadrarea in costuri

Obiective si plan de actiune pe termen lung (mai mare de 3 ani)

Actiuni vizand preventia cancerului de san prin conferinte si campanii de investigatii gratuite

Termen finalizare: 31.12.2016
Responsabil: Director medical
Indicator evaluare: Numar actiuni specifice

Construirea a inca doua niveluri in vederea amenajarii unor rezerve de lux

Termen finalizare: 31.12.2016
Responsabil: Presedinte CA
Indicator evaluare: Realizarea cu incadrarea in termen, realizarea cu incadrarea in costuri

Dezvoltarea unui program de cercetare in domeniul fertilizarii in vitro

Termen finalizare: 31.12.2015
Responsabil: Dr. Lutescu Ioana
Indicator evaluare: Numar pacienti din afara judetului pe 2012 / Numar pacienti din afara judetului pe 2011

Prestarea de servicii medicale catre unitatile turistice de pe litoral

Termen finalizare: 31.12.2016
Responsabil: Presedinte CA
Indicator evaluare: Valoarea contractului

Indicatori de performanta vizati

In vederea bunei functionari a spitalului si a atingerii obiectivelor trebuie stabiliti anumiti indicatori de performanta, atat la nivelul sectiilor, cat si la nivelul spitalului.

Indicatori de management al resurselor umane

Cresterea numarului de cursuri de instruire interna ale personalului cu 10% fata de anul precedent;

Participarea la cel putin doua manifestari stiintifice de profil pe an;

Evaluarea performantelor profesionale ale personalului medical anual;

Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru.

Indicatori de utilizare a serviciilor

Numarul de bolnavi externati total = 6500/an;

Durata medie de spitalizare, pe spital = 3,90;

Rata de utilizare a paturilor, pe spital = 89;

Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu = 300/luna;

Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate, pe spital=2%.

Indicatori de calitate

Prevenirea infectiilor nosocomiale;

Mentinerea concordantei intre diagnosticul la externare si cel de la internare;

Mentinerea calitatii serviciilor pentru evitarea reclamatiilor;

Mentinerea indicelui global de satisfactie al pacientilor;

Instruirea permanenta a personalului prin cursuri de specialitate;

Reducerea numarului de defectiuni accidentale ale aparturii medicale;

Implementarea ghidurilor de buna practica;

Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru.

Prezentul plan managerial a fost aprobat de Consiliul de Administratie la data de 18.01.2012. Planul strategic va fi analizat semestrial de catre Consiliul de Administratie in vederea constatarii stadiului de indeplinire al obiectivelor sau ori de cate ori apar situatii care impun reactualizarea acestuia.